Relaxcentrum Lišov u Českých Budějovic

Okolí

Město Lišov leží na pahorkatině, která odděluje kotlinu českobudějovickou a třeboňskou. Nejvyšším místem této pahorkatiny je kóta Větrník, ležící v nadmořské výšce 566 m. Počátky vzniku města nejsou přesně známy, lze však důvodně předpokládat, že se jedná o osadu starou.

Lázně Aurora

Lázeňský komplex Aurora se nachází v klidném prostředí rozsáhlého parku na břehu rybníka Svět. Obzvláště v posledních letech zde proběhly dílčí rekonstrukce především pokojů, jídelen a balneo provozů, čímž tyto lázně dosahují dobrého evropského standardu. Součástí Lázní Aurora je společenský sál s kavárnou, restaurace, bary, obchody, 25-ti metrový bazén, fitness, sauna, tělocvična, solárium, kadeřnictví, kosmetika a pedikúra. Všechny tyto služby jsou přístupné veřejnosti. Minimální standard pokojů nabízí koupelnu, samostatné WC, satelitní TV, rádio a telefon s možností připojení na internet. V pokojích s vyšším standardem naleznete navíc příslušenství v mramorovém designu s vestavěným fénem, chladničkou a balkonem. K dispozici jsou i dvou- a třílůžková apartmá. Stejně jako Bertiny lázně nabízejí i Lázně Aurora možnost rekondičních a komplexních léčebných pobytů.

Bertiny lázně

Bertiny lázně se nacházejí v historickém centru města Třeboně, v těsné blízkosti městské památkové rezervace. Součástí Bertiných lázní je nově vybudovaný vodoléčebný komplex s víceúčelovým rehabilitačním bazénem s různými masážními efekty. Ubytovací prostory nabízejí dvoulůžkové i jednolůžkové pokoje vybavené sprchou, WC, televizí, rádiem, lednicí a telefonem s přímou volbou nebo apartmány s možností připojení faxu a vybavené navíc minibarem. V rámci rozšíření služeb zajišťují Bertiny lázně rovněž rekondiční a relaxační pobyty (3, 7 nebo 10 dnů), které jsou vhodné pro stavy únavy a snížené výkonnosti, zlepšení kondice, rekonvalescence či snížení nadváhy a také preventivní a léčebné pobyty pro manažery, zaměřené na revitalizaci nejen pohybového aparátu, ale i celého organismu.

Rybník Rožmberk

Jde o největší český rybník, a tak je také někdy nazýván „Jihočeským mořem“. Jeho hráz je dlouhá 2430 m, až 10 m vysoká a u paty 55 m široká. Šířka koruny je 11 m., porostlá 150 až 400 let starými duby. Rybník měl původně rozlohu asi 1060 ha, zaplavoval louky až na okraji Třeboně. Protože ale rybám se daří spíše v mělkých vodách, tak bylo rozhodnuto hladinu snížit. Povodňové vody Lužnice odvádí důmyslná Nová řeka. Objem zadržované vody je přibliž­ně 6,2 mil. m3. A o tom, že je hráz postavena opravdu důkladně, svědčí i důkaz z doby nedávné – při povodních v r. 2002 Rožmberk zachytil desetinásobek (asi 70–75 mil. m3) svého objemu, rozlil se na plochu 2300 ha, ale uchránil povodí Lužnice od větších škod. Těleso hráze vyvázlo bez poškození, zle poničen byl bezpečnostní přeliv mimo hráz. Dá se tedy mluvit spíše o přehradní nádrži než o rybníku. Kvůli čistotě vody v Lužnici se rybník nesmí hnojit, jeho úrodnost je proto nižší, a tak se zde loví zpravidla ve dvouletých cyklech.

Cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně – 39 km

Stezka vytváří okruh v lesnaté a rybničnaté krajině východně od Třeboně. Trasa je vedena po málo frekventovaných asfaltových silnicích III. třídy a zčásti po lesních cestách. a hrázích rybníků. Stezka začíná na hrázi rybníka Svět a pokračuje po hrázi rybníka Opatovického. Dále vede trasa k rašeliništi Spálená borkovna, kde se těží rašelina pro potřebu lázní. Odtud směřuje lesní cestou k myslivně Barbora, aby posléze přetnula Zlatou stoku a zamířila k hrázi mezi rybníky Nový a Starý Kanclíř a dále k obci Lutová (zde protíná spojku s dálkovou cyklotrasou Praha – Vídeň), Stříbřec a Stará Hlína. Cestou protíná tok Nové řeky, k níž jezdívala rybařit Ema Destinnová a míjí rybníky Vyšehrad a Starý a Nový Vdovec. Po hrázi rybníka Vítek míří k největšímu rybníku Rožmberku a kolem Nové Hlíny se vrací směrem k Třeboni. (zdroj IKS Třeboň )

Naučná stezka Okolo Světa – 12 km, 16 (pro pěší)

Tato naučná stezka tvoří uzavřený okruh kolem rybníku Svět (na jihozápadním okraji města Třeboně). Poskytuje stezka základní informace o vývoji současné krajiny Třeboňska jako výsledku dlouholetého, vzájemně prospěšného soužití člověka s okolní přírodou, o historii a současnosti rybníkářství a lázeňství, o lidové architektuře, o významných společenstvech organismů a charakteristických druzích rostlin a základních ekologických vztazích v přírodě. Větší část trasy vede po polních a lesních pěšinách. K vybavení patří i odpočinková místa s lavičkami, mnohé s výhledy do okolní krajiny. V parku na jižní straně rybníka Svět je možno navštívit Schwarzenberskou hrobku. (zdroj IKS Třeboň )

Naučná stezka Rožmberk – 22 km (pro pěší i cyklisty)

Tato stezka začíná a končí v Třeboni, jejím tématem je rybníkářství a je proto logické, že vede kolem největšího českého rybníka – Rožmberka (současná rozloha vodní plochy je cca 420 ha). Nejbližší úsek hráze rybníka Rožmberk leží přibližně 4 km od Třeboně. Rožmberk je ve skutečnosti přehradou na řece Lužnici, jejíž vody jsou zadržovány mohutnou dvoustupňovou hrází. Hráz je nejen impozantním technickým dílem, ale i zajímavou přírodovědeckou lokalitou. Je porostlá mohutnými staletými duby, v jejichž dutinách hnízdí řada druhů ptáků. V zimě bývá Rožmberk jedním z center výskytu orlů mořských. Na hladině rybníka můžete spatřit velké množství vodních ptáků – zejména v době podzimního vypouštění se zde zdržují tisíce kachen, hus, bahňáků, volavek a dalších ptáků. (zdroj IKS Třeboň )

Stezka zdraví Hrádeček – 3770 m

Stezka vede příjemným prostředím lokality Mokrá luka, která se nachází v těsné blízkosti Třeboně. Tvoří ji uzavřený okruh po jehož obvodu jsou rozmístěna stanoviště umožňující tělocvičné úkony. Je vybavena žebřinami, pískovým doskočištěm, provazovým žebříkem, provazovou houpačkou, hrazdou a dalšími cvičebními pomůckami a jednotlivé cviky jsou popsány na informačních tabulkách. Dle návodu je možno si orientačně porovnat svou fyzickou zdatnost s běžnou populací. (zdroj IKS Třeboň )

Národní přírodní rezervace a naučná stezka Červené blato – 4 km (pro pěší)

Červené blato se nachází při hranici CHKO Třeboňsko směrem na Nové Hrady, stezka začíná v osadě Jiříkovo Údolí (cca 17 km od Třeboně). Patří k nejzajímavějším přírodním rezervacím v České republice. Chrání jedno z nejznámějších a nejlépe přístupných rašelinišť Třeboňska. Větší část stezky má zpevněný povrch, proto k výletu postačí běžná sportovní obuv. Zajímavou flóru reprezentují například přirozené porosty borovice blatky a jejích kříženců, rojovník bahenní, borůvka, vlochyně a další druhy. Také fauna je velmi zajímavá zejména pro bádání odborníků. Běžného návštěvníka zaujme především hojný výskyt motýlů a můr. (zdroj IKS Třeboň )

Chlumská rybniční soustava

Rybníky u Chlumu jsou jednou z mnoha lokalit Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, které jsou doporučovány návštěvníkům se zájmem o přírodní zajímavosti a vůbec všem, kteří hledají odpočinek při toulkách přírodou v okolí Třeboně. Lokalita je tvořena rozsáhlou soustavou velkých rybníků vzájemně oddělených pouze úzkými hrázemi. Na rybnících je řada ostrovů, jejich břehy jsou členité, obklopené starými lesními porosty. Chlumská rybniční soustava je velmi cennou botanickou a ornitologickou lokalitou – rozsáhlé ptačí kolonie lze sledovat z hrází. V blízkém lesním komplexu hnízdí dokonce vzácný orel mořský. (zdroj IKS Třeboň )

Památník Jana Žižky z Trocnova

Navštivte areál Památníku J.Žižky z Trocnova a projděte si trasu kolem rybníků, dvorců a místa narození Jana Žižky. Tato překrásná procházková cesta je přístupná celoročně. Rodiště Jana Žižky z Trocnova, původní osada Trocnov, se skládala ze dvou zemanských dvorců. Je vzdálena 1,5 km od nynější osady Trocnov (do šedesátých let 20. století Zaluží). Někdy v polovině 14. století sídlili na jednom z těchto dvorců zeman Řehoř Žižka s manželkou, kterým se zde kolem roku 1360 narodil syn Jan a prožil zde svá dětská a zřejmě i jinošská léta. Výchozím bodem areálu je budova Památníků Jana Žižky z Trocnova, kde jsou uloženy nálezy z obou trocnovských dvorců. Památník byl zřízen z původního poplužního dvora borovanského kláštera, který byl postaven v letech 1678 – 1679 pravděpodobně ze zbytků zdiva trocnovských dvorců. Od Památníku vede značená cesta po hrázi rybníků Horního a Dolního k lesu. Tam se nacházejí zbytky dvorce Žižkova strýce Mikše a 9 m hluboká studna náležející k dvorci. Odtud se po hrázi Grandlového rybníka přijde po cestě k místu údajného Žižkova narození. V roce 1908 zde byl umístěn balvan s nápisem. Návštěvník dále projde kolem monumentálního pomníku husitského hejtmana (díla prof. Josefa Malejovského z let 1958 – 1969) až ke zbytkům Žižkova dvorce.

Černá věž

Symbolem města Českých Budějovic je goticko-renesanční Černá věž, která dominuje celé sedmdesátce českobudějovických věží, vížek a věžiček. Černá věž je v Čechách ojedinělým příkladem renesanční městské zvonice o výšce 72,29 metrů s devíti nestejně vysokými patry. Černá věž byla definitivně dostavěna roku 1577, kdy byl vložen do věžní makovice pamětní spis o stavbě věže. Stavbu postupně za sebou vedli tři stavitelé, všichni italského původu. Z ochozu Černé věže se Vám naskytne krásný pohled na celé město a zejména na střed města s památkovou rezervací. Dále odsud uvidíte zámek Hluboká nad Vltavou a kraj okolo Týna nad Vltavou (na severu). Když se podíváte na jih, a nebude mlha, spatříte kraj v okolí Doudleb, Novohradské hory, vrchol Kletě nad Českým Krumlovem (s rozhlednou a lanovkou) i větší část Šumavy. (zdroj www.budweb.cz )

Zámek Hluboká

Původně královský hrad z 2. pol. 13. stol. byl koncem 16. stol. přestavěn na renesanční zámek. Dnešní novogotická podoba po přestavbě v tzv. tudorské gotice podle vzoru anglického královského zámku ve Windsoru pochází z období vrcholného romantizmu. Reprezentační místnosti s bohatými řezbářskými a štukatérskými pracemi. Z bohatého zařízení vyniká zejména soubor bruselských gobelínů Baudouina van Beverena podle kartonů Jacoba Jordaense se scénami z lidových přísloví, dokončení r. 1644, velká sbírka obrazů, zbraní a porcelánu. Zámecká kaple upravovaná při poslední přestavbě, s hodnotným zařízením. Bývalá jízdárna z r. 1847 byla v 50. letech 20. stol. upravena pro Alšovu jihočeskou galerii. Současně s poslední přestavbou zámku byly uskutečněny rozsáhlé parkové a přírodně krajinářské úpravy, patřící mezi nejvýznamnější v Čechách. (zdroj www.budweb.cz )


Česká verze Německá verze Anglická verze